Vodenje družbenih omrežji

Pošta Slovenije | Vodenje družbenih omrežij

Z aprilom 2022 smo prevzeli komunikacijo na družbenih omrežjih Pošte Slovenije. Gre za največjega izvajalca poštnih storitev v državi, ki je poleg tega izjemno pomemben del slovenske družbe.

Želja naročnika je bila vzpostaviti strateško načrtovan, kreativni način komuniciranja storitev Pošte Slovenija in tako približati korporativno znamko vsem uporabnikov poštnih storitev.

  • Strategija

    Usklajeno strateško komuniciranje & približanje korporativne znamke uporabnikom

  • Rešitev

    Vodenje in upravljanje komunikacije na Facebooku, Instagramu in Linkedinu

  • Naročnik

    Pošta Slovenije

Rešitev

Strateško zasnovna komunikacija
na družbenih omrežjih

Komuniciranja smo se lotili strateško, z vnaprej pripravljeno strategijo komuniciranja na družbenih omrežjih. Ta vključuje analizo predhodnih komunikacijskih aktivnosti in konkurence, opredeli ciljno skupino ter poda vsebinske in grafične smernice komuniciranja. Sledili smo zastavljenemu tonu komunikacije ter skrbeli za konsistentno vizualno podobo.

PREVERITE

Prilagoditev komuniciranja
glede na družbeno omrežje

Sočasno smo skrbeli za komunikacijo na treh različnih družbenih omrežjih: Facebook, Instagram in Linkedin. Glede na specifike posameznega omrežja smo prilagodili vsebino, ton in format objav.
Ob celostnem vodenju in upravljanju smo bili v tesni povezavi z naročnikom ter skrbeli za ažurnost pri objavljanju informacij in pri komunikaciji z uporabniki.