Posodobitev celostne grafične podobe in logotipa

Vrtnarstvo Golob | Zasnova celostne grafične podobe

Vrtnarstvo Golob je družinska vrtnarija, ki poleg cvetličarskih in vrtnarskih storitev ponuja tudi ureditev in vzdrževanje okolice. V okviru vrtnarstva Golob deluje že 3. generacija, ki prinaša sveže in nove ideje. Ena izmed teh je tudi posodobitev logotipa in celostne grafične podobe.

Razvili smo celostno grafično podobo družinske vrtnarije v Mariboru

Vrtnarstvo Golob - zasnova celostne grafične podobe

Rešitev

Zasnova logotipa

Pri razvoju logotipa smo, z željo po večji prepoznavnosti, izhajali iz imena vrtnarstva. Kot ključni element logotipa smo uporabili podobo goloba, ki smo jo povezali s področjem delovanja podjetja.

Nastal je uravnotežen in pomirljiv znak, ki s svojo organsko podobo kaže na rast in razvoj živega sveta. Slednje smo dosegli tudi z uporabo dveh zelenih barv.

Za zapis imena podjetja in storitev (besedni del logotipa) smo uporabili dve pisavi, ki s svojo formo ustrezata vrtnarski sferi.

PREVERITE

Celostna grafična
podoba

Celostna grafična podoba je, za razliko od mehkega in organskega logotipa, bolj enostavna. Gradijo jo polne barvne forme, ki vključujejo enobarvni logotip. Osnovni barvi materialov sta zelena in črna.

V okviru podobe smo predvideli tudi zapis slogana podjetja, ki s “handwritten” pisavo kaže na ročne spretnosti in osebni pristop ter s tem na bližino in dostopnost zaposlenih.