Generiranje & negovanje (novih) kontaktov

Energija plus | Lead generation kampanja

Energija plus je podjetje s celovito ponudbo sodobnih energetskih rešitev, ki skrbi za zanesljivo, gospodarno in okolju prijazno energetsko oskrbo ter prehod v nizkoogljično družbo.

Želja naročnika je bila pridobiti nove relevantne kontakte ter jih z negovanjem spremeniti v kupce.

  • Strategija

    Promocija spletne trgovine & povečanje prodaje

  • Rešitev

    Izvedba digitalnih kampanj na Facebooku & Instagramu

  • Naročnik

    Energija plus

Rešitev

Kviz kot orodje za pridobivanje leadov
& segmentacijo pridobljenih kontaktov

Kot odgovor na izziv naročnika smo pripravili marketinško kampanjo s ciljem pridobiti relevatne kontakte, s katero bo naročnik na nevsiljiv način pridobil nove in relevantne potencialne kupce/leade (Lead generation).

Zasnovali smo spletno mesto, na katerem je bil na voljo zabaven in poučen kviz, ki smo ga oglaševali na omrežju Facebook in Instagram. Na ta način smo razširili doseg potencialnih kupcev. Kviz je služil kot orodje za pridobivanje novih kontaktov, na temelju odgovorov pa smo s pomočjo avtomatizacije izvajali tudi segmentacijo pridobljenih kontaktov glede na izzive, s katerimi se spopadajo. Stiki so se neposredno uvozili v naročnikovo orodje za izvajanje marketinške avtomatizacije.

Kot dodaten korak delnega izvajanja procesa vhodnega marketinga smo poskrbeli še za negovanje pridobljenih kontaktov s follow-up e-mail sporočili.

PREVERITE

E-mail kampanja kot osnova
za negovanje leadov (Lead Nurturing)

Načrtovali smo tudi sistem kontinuirane komunikacije prek e-pošte.

Zabavne in izobraževalne vsebine (povezane z varčevanjem energije, sončno energijo itd.) smo načrtno dopolnili s prodajno vsebino oz. ponudbo naročnika, kar je v svoji obliki služilo tako obveščanju o rezultatih kviza kot za nadaljnjo negovanje odnosa z uporabnikom (Lead nurturing).