Komunikacijska kampanja

Energija plus | Kreativna zasnova & produkcija TV oglasa

Energija plus je podjetje s celovito ponudbo sodobnih energetskih rešitev skrbimo za zanesljivo, gospodarno in okolju prijazno energetsko oskrbo ter prehod v nizkoogljično družbo.

Povečanje konkurence in spremembe na energetskem trgu so Energijo plus vzpodbudile, da svoje kupce spomnijo, da so še vedno zanesljiva izbira in energetski partner.

  • Strategija

    Krepitev zavedanja korporativne znamke Energija plus

  • Rešitev

    Kreativna zasnova in produkcija TV oglasa

  • Naročnik

    Energija plus

Rešitev

Kreativna zasnova
& produkcija TV oglasa

Pripravili smo komunikacijsko kampanjo, s ciljem krepitve zavedanja o tržni znamki Energija plus.

Osrednji element kampanje je bil TV oglas. Ključno sporočilo oglasa: “Dan, ki ga pričnete s pravo energijo, generira notranjo moč in motivacijo, ki daje smisel življenju.”

Pri kreativni zasnovi oglasa smo upoštevali temin predvajanja oglasa (med dirko Tour de France 2021).

PREVERITE

Priprava celostne
komunikacijske kampanje

Komunikacijska akcija je potekala po ustaljenih fazah dela. Od prejema briefa naročnika, do priprave izhodiščnih materialov, s katerimi smo skupaj z naročnikom našli ustrezno kreativno smer akcije.

Sledila je priprava scenarija in po potrditve slednjega še snemalne knjige. In nato akcija – snemanje!