Grafična oprema Food Corner

Planet Koper | Grafična oprema prostora

Planet Koper je največje nakupovalno središče na Obali, ki sledi svetovnim nakupovalnim trendom. Je priljubljena primorska točka druženja, nakupov in kulinarike.

V nakupovalnem središču je vodstvo del 1. nadstropja namenenilo gostinski ponudbi. Svoje prostore so dali v najem različnim ponudnikom hrane in pijače ter tako ustvarili poseben “kotiček dobre hrane” (food court).

  • Strategija

    Slabša vidnost prodajnega mesta Food Corner

  • Rešitev

    Grafična oprema prostora in označevalnih tabel

  • Naročnik

    Planet Koper

Rešitev

Kreativna zasnova
in grafična oprema

Naročniku smo ponudili tri različne predloge oz. koncepte kreativne zasnove in grafične opreme “Kotička dobre hrane”. Izbrali so kombinacijo privlačne hrane in zadovoljnih posameznikov. Izbrano podobo bi lahko opisali kot sodobno, prijazno, energično in … okusno!

PREVERITE

Pozicioniranje označevalnih tabel

Skupaj z naročnikom smo na lokaciji izbrali pozicije, na katerih bi bilo smiselno promovirati in obiskovalce usmerjati h kotičku dobro hrane. Za vsako pozicijo smo pripravili poseben promocijski material.