Zasnova nove tržne znamke

EYOF 2023 | Zasnova celostne grafične podobe dogodka

Olimpijski festival Evropske mladine je z več kot 30-letno tradicijo največji več panožni športni dogodek za mlade športnike med 14. in 18. letom. Sodeluje 50 držav evropskega kontinenta, na poletni različici s približno 3.600 športniki in zimski s približno 1.600 športniki.

Razvili smo celostno grafično podobo dogodka EYOF 2023 (“Eureopean Youth Olympic Festival”), ki se bo, pod okriljem Olimpijskega komiteja Slovenije in Mestne občine Maribor, zgodil v Mariboru leta 2023.

 • Strategija

  Analiza IN zasnova celostne grafične podobe dogodka

 • Rešitev

  Logotip, CGP - celostna grafična podoba, Priročnik celostne grafične podobe

 • Naročnik

  Olimpijski komite Slovenije

 • Tags

  celostna grafična podoba, cgp, izdelava logotipa

Rešitev

Zasnova celostne
grafične podobe

Pred zasnovo smo analizirali grafične podobe preteklih EYOF dogodkov. Z logotipom smo želeli zajeti mladostni olimpijski duh ter predstaviti gostitelja dogodka – mesto Maribor.

Logotip gradi živahen, barvit in večdimenzionalen trak, ki oblikuje črko M. Predstavlja močan simbol povezljivosti in mesta Maribor – most.

Logotip je kombinacije slikovnega in besednega znaka (“M + aribor”) ter pripisa imena dogodka z letnico. Oblikovali smo primarne in sekundarne variante.

Barvitost logotipa kaže na raznolikost držav in tekmovalcev. Uporabljene barve predstavljajo različne discipline oz. podlage tekmovanj. Osnovna barva, na kateri gradimo CGP, je modro siva in predstavlja reko Dravo.

PREVERITE

"Srčni" Maribor 2023
logotipa

Del identitete dogodka je tudi slogan: “Eno mesto, eno srce.” (ang. One city, one heart). 

Mesto Maribor je namreč srčno mesto, ki diha in živi v športnem duhu in ob vsakem športnem dogodku v mestu zavlada prav poseben utrip – srce nam bije v enotnem ritmu.